• Samo se s ljubavlju živi. Samo se s bolom ljubi Anselm Kraus

O da imate vjere !

leap-of-faith_724_482_80

Lk 17, 5-10

O da imate vjere!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.«

»Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’«

 

Radi lakšeg razumijevanja današnjeg evanđelja moramo napomenuti da je Isus često svojim velikim zahtjevima zaprepastio učenike. Možemo se sjetiti primjera kada je govorio kako je teško bogatima ući u Kraljevstvo Božje, a to nam je jako slikovito opisao: “lakše je proći devi kroz iglene uši, nego bogatašu doći u Kraljevstvo božje.“

Apostoli slušajući tako svoga Učitelja postali su toliko zbunjeni da su upadali u malodušnost i počeli sumnjati hoće li moći ustrajati i dalje ga slijediti. A oni su ipak teško mogli zamisliti da se rastanu s Isusom. Isusovi učenici bili su svjesni svoje nedovoljno jake vjere u Njega, ali i u same sebe. Otud je proizašla molitva: “Gospodine, umnoži nam vjeru!“

Na tu molitvu Isus im uzvraća jak o slikovito: “Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli bi ste ovom dudu: “Iščupaj se s korijenjem i presadi se u more!“ I on bi vas poslušao.“ Gorušičino zrno je najmanje zrno. I toliko malo vjere čovjeka čini silno moćnim. Bez vjere čovjek je nemoćan, a s vjerom je nezamislivo moćan.

Drugu prispodobu iz evanđelja o sluzi i gospodaru Isus uzima iz ondašnjeg života na selu, iz ondašnjeg normalnog odnosa gospodara prema svome sluzi. Kada i mi učinimo ono što nam Bog nalaže, možemo samo reći da smo “beskorisni.“ Ne u smislu da ništa ne valjamo, već da time nismo ničim zadužili Boga, jer smo činili ono što smo dužni činiti. Nemojmo nikad pomisliti da je Bog naš dužnik! Mi smo njegovi dužnici. Ali on nama daje neizrecivo više nego bi ikad itko od nas mogao zaslužiti.

 

 

 

Ovaj tekst je objavljen u: Razmatranje, Vijesti. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.