• A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav 1 Kor 13,13

Janje Božje

Druga nedjelja kroz godinu donosi nam Ivanovo evanđelje u kojem Ivan Krstitelj naziva Isusa Krista Jaganjcem Božjim. Imajući pred očima što znači kada za nekoga kažemo da je janje, možemo uistinu vidjeti i zamisliti kako ta osoba izgleda i koje su njezine osobine. Uspoređujući Isusa s janjetom, Ivan želi naglasiti nježnost, dobrotu, ljubav, ali i žrtvu Isusa Krista, kojem je pripravljao put.

Janje u svojoj biti označava ljubav. Ljubav koja je neizmjerna i koja je čista. Promatrajući Isusa Krista i njegov život, vidimo koliko je on ljubio ljude. Propovijedao je kraljevstvo nebesko, putovao je od grada do grada, srećući nove ljude, dajući se upoznati. Bio je pun milosrđa prema grešnicima, čak i onim najvećim. Ozdravljao je bolesne i nemoćne, liječio je one kojima je bilo potrebno izlječenje. Razgovarao je sa svim ljudima, nemajući predrasuda prema nikome. Sve je jednako ljubio i prema svima se jednako ponašao. Bio je oličenje ljubavi, dobrote, razumijevanja i milosrđa.

U židovskom narodu, janje se prinosilo kao žrtva u hramu za počinjene grijehe. Isus Krist, kao Jaganjac Božji, predao je sebe kao žrtvu za grijehe cijelog svijeta. Svojom žrtvom na križu, koja je najveći izraz ljubavi kojom nas je ljubio, Isus je otkupio sve grijehe svijeta. Kao janje, koje se prinosilo u židovskom narodu za žrtvu, tako je i Isus Krist, kao Jaganjac Božji, prinesen za žrtvu na križu za nas, da nas otkupi i očisti ljage grijeha.

Prisustvujući na svetoj euharistiji, svaki put slušajući svećenikove riječi: „Evo Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta“ svjesni smo toga što za nas to znači. Po Kristovoj žrtvi na križu smo spašeni i otkupljeni. Janje se za nas predalo. Budimo istinski svjedoci i nasljedovatelji toga Janjeta te živimo onako kako je on živio i pokušajmo biti što sličniji janjetu, pokušajmo biti puni dobrote, ljubavi, nevinosti i milosrđa.

Ovaj tekst je objavljen u: Razmatranje.