• Sve je moguće onomu koji vjeruje! Mk 9,23

Kristovo Uzašašće

Danas Crkva slavi svetkovinu Kristova uzašašća. Nakon četrdeset dana, Krist se pred očima apostola uzdigao i uzašao k Ocu. U Markovom evanđelju slušamo Kristovu poruku koju nam ostavlja. Rekao je: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se.“ Krist nam poručuje da je sada red na nama. Mi smo sada Kristovi svjedoci. Njegova riječ živi u nama i širi se po nama, njegovo djelo nastavlja se po nama – Crkvi. Poslani smo po svemu svijetu da svakome donesemo Krista.

Kršćanin treba u svom svakodnevnom životu razvijati svijest da je uzdignut. Slušamo u zbornoj molitvi današnje svetkovine da je Isusovo uzašašće i naše uzdignuće. Uzdignuti smo u viši red time što smo Duha primili. Duh Sveti nas povezuje, pritjelovljuje Kristu, Sinu Božjemu koji je zdesne Ocu. K njemu i mi idemo. On je pred nama otišao da nam pripravi mjesto. Zato ne smijemo živjeti s pogledom upravljenim samo prema zemaljskim stvarima. I kad se bavimo samo zemaljskim stvarima koje su nam potrebne na ovome putu do Božje punine, uvijek moramo misliti i na ono nebesko, jer nam ovdje nije trajno prebivalište. Dobili smo nalog da posvetimo ovo zemaljsko. Kada proučavamo ove zemaljske stvari i sebi ih podvrgavamo, moramo se truditi kako bi se što jasnije i po nama na ovome svijetu očitovala dobrota, darežljivost i ljubav Božja. Svojim radom i svekolikim životom trebamo se otvoriti jedni drugima da se po nama proslavi Bog. Nikad ne smijemo zaboraviti da smo sinovi i kćeri u Kristu i djeca Božja. Sve što činimo neka odsijeva dobrotom i ljubavlju našeg nebeskog Oca, kako smo to upoznali u Sinu. Bog je dobar svima, budimo zato i mi u svome životu širitelji dobrote i ljubavi, prijateljstva i razumijevanja. Sva naša nastojanja i sve naše djelovanje činimo sa sviješću da činimo Božje djelo.

Današnja svetkovina je ujedno i početak našeg crkvenog sastajanja. Slavimo s njim, Nebeskim, u vidljivim znakovima sveto zajedništvo. Ono je ovdje na svijetu još nesavršeno i nedovršeno, ali se neprestano u nadi i vjeri gradi sve, dok Krist ponovno ne dođe vidljiv i kada sve sa svih strana skupi i kad se svi ljudi nađu zajedno u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Svi mi koji danas imamo pred očima to veliko otajstvo, cjelokupni događaj Isusa Krista od njegova utjelovljenja do konačne proslave u Bogu, poput vjernih učenika budimo svjesni našeg stalnog zajedništva s njim. Svakog dana, kad god se skupimo u njegovo ime, on je s nama. Duh Sveti kojeg nam je poslao povezuje nas s njime u jedno otajstveno tijelo. Duh Sveti daje nam u svakom trenutku spoznati što nam je činiti i kako svjedočiti za Krista. Duh Sveti daje nam snagu za poslanje koje smo primili od Krista kao nalog, da ga možemo izvršavati bez obzira na sve teškoće i protivljenja svijeta. Nismo nikad sami, uvijek smo s Kristom.

Neka otajstvo današnje svetkovine bude izvor radosti u našim svakodnevnim trpljenjima, u otajstvenom tijelu zajedno sa Kristom koji je za sve nas prvi trpio. Neka to bude i radost što smo od Isusa pozvani i što nas njegov Duh neprestano sabire i što se ispunjamo njegovom snagom da uzmognemo biti svjedoci Nebeskog Kraljevstva koje se ostvaruje u Onome koji je početak, a dolazi da bude dovršitelj našega spasenja. Neka nam pogled bude uzdignut prema gore odakle očekujemo pojavak našega Gospodina, koji je pred nama otišao da nam pripravi put, ali je uvijek s nama u Duhu kojega nam šalje od Oca.

Ovaj tekst je objavljen u: Razmatranje. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.