• Jedina važna stvar, kada budemo odlazili, bit će tragovi ljubavi što ćemo ih ostaviti za sobom. Albert Schweitzer

Kristovo Uzašašće

Danas Crkva slavi svetkovinu Kristova uzašašća. Nakon četrdeset dana, Krist se pred očima apostola uzdigao i uzašao k Ocu. U Markovom evanđelju slušamo Kristovu poruku koju nam ostavlja. Rekao je: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se.“ Krist nam poručuje da je sada red na nama. Mi smo sada Kristovi svjedoci. Njegova riječ živi u nama i širi se po nama, njegovo djelo nastavlja se po nama – Crkvi. Poslani smo po svemu svijetu da svakome donesemo Krista.

Kršćanin treba u svom svakodnevnom životu razvijati svijest da je uzdignut. Slušamo u zbornoj molitvi današnje svetkovine da je Isusovo uzašašće i naše uzdignuće. Uzdignuti smo u viši red time što smo Duha primili. Duh Sveti nas povezuje, pritjelovljuje Kristu, Sinu Božjemu koji je zdesne Ocu. K njemu i mi idemo. On je pred nama otišao da nam pripravi mjesto. Zato ne smijemo živjeti s pogledom upravljenim samo prema zemaljskim stvarima. I kad se bavimo samo zemaljskim stvarima koje su nam potrebne na ovome putu do Božje punine, uvijek moramo misliti i na ono nebesko, jer nam ovdje nije trajno prebivalište. Dobili smo nalog da posvetimo ovo zemaljsko. Kada proučavamo ove zemaljske stvari i sebi ih podvrgavamo, moramo se truditi kako bi se što jasnije i po nama na ovome svijetu očitovala dobrota, darežljivost i ljubav Božja. Svojim radom i svekolikim životom trebamo se otvoriti jedni drugima da se po nama proslavi Bog. Nikad ne smijemo zaboraviti da smo sinovi i kćeri u Kristu i djeca Božja. Sve što činimo neka odsijeva dobrotom i ljubavlju našeg nebeskog Oca, kako smo to upoznali u Sinu. Bog je dobar svima, budimo zato i mi u svome životu širitelji dobrote i ljubavi, prijateljstva i razumijevanja. Sva naša nastojanja i sve naše djelovanje činimo sa sviješću da činimo Božje djelo.

Današnja svetkovina je ujedno i početak našeg crkvenog sastajanja. Slavimo s njim, Nebeskim, u vidljivim znakovima sveto zajedništvo. Ono je ovdje na svijetu još nesavršeno i nedovršeno, ali se neprestano u nadi i vjeri gradi sve, dok Krist ponovno ne dođe vidljiv i kada sve sa svih strana skupi i kad se svi ljudi nađu zajedno u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Svi mi koji danas imamo pred očima to veliko otajstvo, cjelokupni događaj Isusa Krista od njegova utjelovljenja do konačne proslave u Bogu, poput vjernih učenika budimo svjesni našeg stalnog zajedništva s njim. Svakog dana, kad god se skupimo u njegovo ime, on je s nama. Duh Sveti kojeg nam je poslao povezuje nas s njime u jedno otajstveno tijelo. Duh Sveti daje nam u svakom trenutku spoznati što nam je činiti i kako svjedočiti za Krista. Duh Sveti daje nam snagu za poslanje koje smo primili od Krista kao nalog, da ga možemo izvršavati bez obzira na sve teškoće i protivljenja svijeta. Nismo nikad sami, uvijek smo s Kristom.

Neka otajstvo današnje svetkovine bude izvor radosti u našim svakodnevnim trpljenjima, u otajstvenom tijelu zajedno sa Kristom koji je za sve nas prvi trpio. Neka to bude i radost što smo od Isusa pozvani i što nas njegov Duh neprestano sabire i što se ispunjamo njegovom snagom da uzmognemo biti svjedoci Nebeskog Kraljevstva koje se ostvaruje u Onome koji je početak, a dolazi da bude dovršitelj našega spasenja. Neka nam pogled bude uzdignut prema gore odakle očekujemo pojavak našega Gospodina, koji je pred nama otišao da nam pripravi put, ali je uvijek s nama u Duhu kojega nam šalje od Oca.

Ovaj tekst je objavljen u: Razmatranje. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.