• Nitko se ne smije od mene udaljiti, a da se ne osjeti sretnijim i boljim Majka Tereza

Poglavari

Provincijalni ministar

Fra Josip BlaževićFra Josip Blažević, rođen je 1969. Godine u Šiškovcima pored Vinkovaca. U Red franjevaca konventualaca stupio je nakon završetka srednje škole i odsluženja vojnog roka 1988./89. godine. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. Godine. Za svećenika je zaređen 1996. godine. Magistrirao, a potom i doktorirao na Papinskom sveučilištu Gregoriana 2009. godine. Od 2006. do 2014. godine vrši službu magistra klerika u Hrvatskoj Provinciji svetoga Jeronima franjevaca konventualaca. Na Provincijskom kapitulu 2014. godine izabran je za provincijalnog ministra.
Fra Josip je, po svojoj službi, prvi odgojitelj u Provinciji. Unatoč gustom rasporedu uvijek je spreman saslušati i pomoći onome tko ima kakvu poteškoću ili problem.

Magister bogoslova

Fra Nikola Šantek 

Biti odgojitelj u današnjem vremenu sigurno nije lako, pogotovo vrlo šarolikoj ekipi, kako po godinama, različitim stupnjevima obrazovanja, mjestima našega dolaska. Ali uz Božju pomoć, fra Nikola strpljivo i mudro, sa svom ljubavlju i pažnjom bdije nad našim odgojem i rastom u vjeri, mudrosti i spoznaji.

Duhovnik

Fra Ljudevit MaračićFra Ljudevit Maračić rođen je 1938. godine u Premanturi. Za svećenika je zaređen u prosincu 1962. godine. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu diplomirao je 1963. godine, a na Filozofskom fakultetu 1969. godine diplomirao je hrvatski jezik i književnost. Dugogodišnji je urednik katoličkog mjesečnika „Veritas“. Vršio je i druge brojne i odgovorne službe u našoj Provinciji. Zasigurno najodgovornija jest služba provincijalnog ministra, koju je obnašao dva puta.

Fra Ljudevit kao duhovnik bogoslova ima veoma važnu ulogu u životu ovih odgojnih ustanova. Svojim očinskim i bratskim savjetima pomaže nam i prati nas na našem redovničkom putu.