• Nitko se ne smije od mene udaljiti, a da se ne osjeti sretnijim i boljim Majka Tereza

Obitelj Riječi

Isus je »znak osporavan« i među svojima, među svo­jom »braćom«, koja ne vjeruju u njega. Ovi su doznali za dogovor farizeja i herodovaca da ga pogube (Mk 3, 4) i za govorkanje: »Izvan sebe je«. Smatraju svojom rodbinskom dužnošću da ga obuzdaju, da ga silom vrate u Nazaret na njegov posao, a ne da sije zabunu u narod i koječim puni glave. I Mariju su sa sobom doveli da bi i ona svojom riječju utjecala na njega. Marija se nalazi među onima koji ne vjeruju (Iv 7, 5). Pristala je da opet svojom vjerom pridonese da i njegova braća i sestre uzvjeruju kao i apostoli u Kani. Sva tri evanđelista bilježe taj događaj kao veoma značajan.

Majka njegova i braća njegova nisu mogli k njemu u kuću zbog mnoštva pa pošalju k njemu neka ga pozovu. I reknu mu: »Evo, vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« (Mk 3 ,31), »traže da s tobom govore« (Mt 12, 48), »žele te vidjeti« (Lk 8, 20). Isus odgovori: »Tko je moja majka i braća moja?« I okruži pogledom one koji su sjedili oko njega u krugu i kaže: »Evo moje majke, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.«

Isus suprotstavlja obitelji po krvi obitelj Riječi, one koji slušaju Božju riječ i vrše volju Božju. To vrijedi za sve pa i za njegovu majku.

Je li time Isus bio prestrog prema svojoj majci? Nije li to znak nepoštivanja? Ne, već time otkriva istinitu veličinu svoje majke. Nije u tome samo njena veličina što je začela i rodila Sina Božjega, već što ga je začela dubokim činom vjere, a njezin je život upravo vršiti volju Božju već od prvog dana, kad izgovara svoj: »Neka mi bude!« I to na jedan jedinstven način. Vjernost Bogu više je od rodbinske veze. To Marija svjedoči svojim životom. Kao i Isus, i ona može reći: »Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo.« (Iv 4, 34)

I drugom prilikom to Isus potvrđuje. Dok je jednom govorio, povika neka žena iz mnoštva: »Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!« Žena se divi jedinstvenoj sreći majke takvog Učitelja i Proroka. Spontan je usklik pun divljenja i zanosa. Isus joj odgovori: »Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!« (Lk 11, 27 s). Isus ukazuje na veće blaženstvo od fizičkog materinstva, na duhovno, te nam pomaže da jasnije i dublje upoznamo blaženstvo Ma­rijino.

Uvijek će se vjernici diviti čudesnom Marijinu izabranju da postane Majkom Božjom. Marija s djetetom na rukama uvijek će zanositi umjetnike i vjernike poput žene iz Evanđelja. Marija s Djetetom je sama ljubav i nježnost, milina majčinstva i nevinost osjećajnosti, uzvi­šeno dostojanstvo i ljepota djevičanstva. Isus nam otkriva pravi lik svoje majke.

Blaženstvo je istinito »slušati riječ Božju i čuvati je«. Slušanje je temeljni stav vjere. Vjera nije plod razuma, čovjekov čin, već znači: otvoriti se Božjoj riječi, vjerno je čuvati u svom srcu, prožeti njome život. To kaže druga riječ, »čuvati«, što znači: ne pohraniti u srcu da je ne izgubimo, već da ona postane stvarnost našeg života, da prožme cijeli naš život i sve naše djelovanje.

Upravo je Marija bila ona koja je slušala i čuvala Božju riječ. Luka nam to dvaput izričito donosi (2, 19. 51). Fizičko majčinstvo je jedinstvena i neponovljiva po­vlastica, ali veće je Marijino dostojanstvo što je bila vjerna Božjoj riječi, što vjera u njoj raste i donosi svoj plod. Time njezino majčinstvo postaje plodno da može za Boga duhovno roditi čovječanstvo.

Za nas je pouka jasna. Nismo veliki što smo kršteni, katolici, udovi Kristove Crkve, već ako živimo svoj poziv i poslanje, ako smo vjerni Božjoj riječi, ako je čuvamo, ako je ne iskrivimo svojim idejama i željama, ako je ne ugrozimo svojim iskvarenim životom. Čuvati riječ Božju znači ne samo poznavati, pamtiti, znati dobro katekizme i obrasce vjere, već to provoditi u život. Vjera i život; moraju se srasti kao i u Mariji: briga i ljubav za čuvanje Božje riječi da budemo članovi Kristove obitelji, obitelji Riječi.

(TOMIĆ, Celestin, Marija Majka, Zagreb 1984., str. 102 – 104)

Ovaj tekst je objavljen u: Promišljanje, Teološka misao. Both comments and trackbacks are currently closed.