• Sve je moguće onomu koji vjeruje! Mk 9,23

Pedesetnica

Na nedjelju Pedesetnice slavimo rođendan Crkve. Duh Sveti, Branitelj, kojega nam je Isus Krist ostavio, sišao je nad apostole u obliku plamenih jezika. Nakon silaska Duha Svetoga, apostoli su počeli govoriti drugim jezicima i propovijedati, kako im već Duh davaše zboriti.

Darovi

Naš život, od početka, vođen je Duhom Svetim, a na poseban način smo ga primili na sakramentu svete potvrde. Gledajući u sebe, u svoj život, možemo zapaziti obilje darova koje smo primili od Oca, preko Sina, po Duhu Svetome. Svima nama su darovani darovi Duha Svetoga, darovi mudrosti, razuma, znanja, savjeta, darovi jakosti, pobožnosti, straha Božjega, darovi služenja, poslušnosti, čistoće, darovi velikodušnosti, poniznosti, brige za siromašne i nemoćne… Ima mnogo darova za koje često nismo niti svjesni da su darovi, nego često na njih zaboravljamo, a ponekad ih i odbacujemo jer mislimo da nisu toliko važni danas, u ovome svijetu. Neki od nas misle da nisu primili darove jer nemaju dar jezika, dar liječenja, dar čudotvorstava, dar prorokovanja… a sve zato što smatraju da su darovi Duha Svetoga samo oni „neobični“ darovi. Razmišljajući o „neobičnim“ darovima, kao što je dar jezika, zapitao sam se kako ljudi mogu očekivati „neobične“ darove, a nisu prihvatili one temeljne i  velike darove, kao što su darovi služenja, poniznosti, ljubavi… Kako kaže sveti Pavao u svojoj prvoj poslanici Korinćanima, svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Oni darovi koji služe na korist drugima i zajednici su najveći darovi.

Duh Sveti

Kada nas netko priupita tko je Duh Sveti, naš redoviti odgovor je treća božanska osoba, onaj koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi. Prikazuje ga se najčešće kao golubicu, kao plamene jezike, a prepoznaje ga se po plodovima, po darovima koje primamo i imamo. Razmišljati o Duhu Svetome možemo samo ako u isto vrijeme razmišljamo o Ocu i Sinu, jer su oni Trojstvo u Jedinstvu. Kako bismo si pojasnili sve to, možemo iskoristiti sliku stabla. Kao što znamo, svako stablo se sastoji od tri dijela, od kojih su dva vidljiva i jedno nevidljivo, a to su korijenje, stablo s krošnjom i plodovi. Promatrajući stablo, gledamo ga kao jednu cjelinu, kao jedno, a to stablo predstavlja jednoga Boga u kojega vjerujemo. Tri božanske osobe vidimo u tri dijela stabla – u korijenju, u stablu s krošnjom i u plodovima koje daje. Korijenje predstavlja Boga Oca. Imajući sliku stabla pred očima, svima nam je znano da se korijenje nalazi pod zemljom i da ga ne vidimo. Tako i mi ne vidimo Boga Oca jer kako piše Ivan u svome evanđelju: Boga nitko nikada ne vidje… Stablo s krošnjom označava Isusa Krista. Svi vidimo stablo, možemo ga opipati, osjetiti. Isus Krist se utjelovio i postao je čovjekom, živio je s nama, djelovao, propovijedao i ljudi su ga mogli vidjeti, dotaknuti, osjetiti. Plodovi koje stablo daje, to je Duh Sveti. Svi mi, u drugima i u sebi, vidimo darove Duha koje smo primili i u tim plodovima prepoznajemo i vidimo djelovanje Duha Svetoga.

Što činim s darovima?

Darove Duha smo svi primili, samo je pitanje što činimo s tim darovima. Je li ih samo ubacimo u neku ladicu i ostavimo da tamo stoje ili ih svakodnevno koristimo u što više situacija i prilika?! Nemamo svi iste darove, ali kako kaže sveti Pavao u svojoj prvoj poslanici Korinćanima, sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće. Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni. Možda i imamo svi različite darove, ali smo ipak jedno tijelo – Crkva, u kojoj smo svi mi udovi koji služe jednom tijelu na korist i razvitak. Zato trebamo koristiti darove koji su nam darovani.

Ovaj tekst je objavljen u: Razmatranje. Both comments and trackbacks are currently closed.