• Samo se s ljubavlju živi. Samo se s bolom ljubi Anselm Kraus

Pismo majke mladomisniku

Ljubljeni moj sine,

Sada je šest sati ujutro. Svršila sam moj sat molitve i razmatranja. Centar mojih misli bio si Ti. A što bih drugo i mogla misliti? Razmišljala sam, kako je velika mudrost Božja i kako svojim putem vodi izabrane. Ti si, sine moj, izabran od moje djece da budeš sluga Božji. Ja sam Tebi dala tijelo, ali dušu Ti je stvorio Gospodin. Dakle, ja Tebi mogu biti najviše maćeha, ali majka, prava majka, Tebi je Bezgrešna kojoj služiš već puno godina. Ja sam Tebe predala Njoj i zato nemam prava ništa tražiti od Tebe.

Još dvanaest dana pa ćeš primiti sv. red. Koliko godina već čekam taj dan, taj veliki i sveti dan. Moli se, dragi sine, da mi tog dana ne pukne srce od prevelike radosti. Jer baš sada ne bih želila umrijeti. Imat ćeš potrebu još da Ti pomognem nositi križ. Prigrlio si križ pa ćeš ga nositi do svoje smrti, a ja želim biti na Tvom križnom putu Šimun Cirenejac. Da, u teškim mukama i patnjama dovela sam Te do Golgote, a sada ću Ti pomoći u molitvi, i u svemu, što bude od mene tražila Božja Providnost.

Znaš, što želiš Ti, to želim i ja, a što želim ja, to hoćeš i Ti. To su: duše, duše, i opet duše… Da se preko spašenih duša dade slava Gospodinu. Ah, kako sam sretna, sine moj, srce mi gori od ljubavi na samu pomisao da ćeš svaki dan slavit Spasitelja, da ćeš svaki dan davati zadovoljštinu za naše grijehe, da ćeš biti posrednik između Boga i ljudi. A mene je Gospodin izabrao da Ti budem majka. Padam ničice pred Božjim milosrđem i zahvaljujem Mu na tolikoj milosti. Nisam dostojna, ne, nisam bila dostojna tolike milosti, jer sam grešnica. Sagriješila sam puno u mom životu, a to je Gospodin upotrijebio da me ponizi pa da mi oprosti. No u ljubavi mojoj nisam nikada uzmakla i nikada posve hotimično nisam uvrijedila dobrotu i ljubav Svemogućeg Oca…

Završavam… Ljubi Te u Gospodinu i voli Tvoja

MAMA

(ovo pismo uputila je majka jednom našem zlatnom jubilarcu, prije njegovog svećeničkog ređenja, 2. prosinca 1962. godine)

Ovaj tekst je objavljen u: Crtice iz naše povijesti. Both comments and trackbacks are currently closed.