• Jedina važna stvar, kada budemo odlazili, bit će tragovi ljubavi što ćemo ih ostaviti za sobom. Albert Schweitzer

Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

 

Mk 10, 35-45

 Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu:

 »Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.« A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?« Oni mu rekoše: »Možemo.« A Isus će im: »Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.«Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im:»Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«

 Riječ Gospodnja. 

 

U današnjem odlomku iz Markova evanđelja slušamo kako dvojica Zebedejevih sinova Jakov i Ivan (apostoli), upravljaju molbu Isusu:

“ Učitelju, htjeli bi smo da nam učiniš što te zaištemo.“ A on će im: “ Što hoćete da vam učinim?“ Oni mu rekoše: “ Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan s desna, a drug s lijeva.“ Isus ih upozorava da oni zapravo ne znaju što traže.

Potom ih Isus upita, mogu li oni piti čašu koju on pije ili krstiti se krstom kojim se on krsti. A to znači: piti onu čašu boli koju on pije i primiti “krštenje“ koje će on primiti, to jest biti “uronjen“ u bol i smrt.

Kad su ostala desetorica čula Ivanovu i Jakovljevu molbu razgnjevili su se, pa su i oni htjeli isto za sebe. I svatko od njih bi htio biti prvi do Isusa.

Isus ih dozva i reče im: “Znajte da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće među da bude najveći, neka svima bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka svima bude sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.“

Nitko ne može u očima Boga i plemenita čovjeka biti stvarno ponižen kada čini nešto za druge u ime istine, pravde, ljubavi i dobrote. Takav čovjek je već u tom času uzvišen u svojoj savjesti, pred dobrim ljudima i pred Bogom, a u punoj mjeri bit će uzvišen u Isusovoj slavi.

Ovaj tekst je objavljen u: Nekategorizirano. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.