• Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svojuMt 9,38

Što imaš, prodaj i idi za mnom!

Čitanje svetogdeva Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita:

»Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!«

On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.

Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«

Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«

Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.«

Riječ Gospodnja.

 

Predraga braćo i sestre !

 

Današnje Markovo evanđelje nam donosi zanimljivu poruku o poslušnosti i o predanju Bogu koji nas svakodnevno zove da ga slijedimo. Podijelio bih ovo razmatranje na četiri glavna dijela. Prvi dio gdje neki čovjek pristupi Isusu s pitanjem, drug dio gdje Isus nadopunjuje svoj odgovor čovjeku, treći dio gdje Isus govori kako je teško uči u kraljevstvo nebesko, no Bogu je sve moguće i zadnji dio u kom Isus tješi i obećava one koji ga slijede.

Za vrijeme kad je Isus izlazio na put k njemu se približio neki čovjek, kleknuo i upitao: „ Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?“ Isus prije nego li je dao odgovor ovom čovjeku što je potrebno za život vječni opomenuo ga je rekavši mu kako je samo Bog dobar i nitko drugi. Zatim daje odgovor i kojem mu govori kako mora živjeti po Božjim zakonima. U drugom dijelu imam odgovor čovjeka koji kaže: „Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.“, čuvši to Isus ga zavoli i reče kako mu još jedno nedostaje, a to je prodati sva svoja zemaljska dobra i slijediti ga. To je bio najveći izazov za tog čovjeka koji se na te riječi smrknuo i otišao žalostan jer je mnoge stvari posjedovao. U ovom poticaju Isus daje čovjeku veliku priliku koju je on propustio…kakva šteta ! Mogli bismo zamisliti scenarij u kojem je čovjek poslušao Isusa, prodao sve, dao siromasima i pošao za njim, možda bi ga Isus primio za jednog od svojih učenika… Kaže jedan psalam: ‘O da danas glas mu poslušate, ne budite srca tvrda…’, Isus nas poziva da omekšamo srca i da prihvatimo njegov glas koji nas poziva na slobodu djece Božje.

Treći dio bitan je zbog činjenice gdje Isus govori kako je teško ući u kraljevstvo nebesko na što su se njegovi učenici snebivali, no Isus ih tješi govoreći kako je ipak Bogu sve moguće. Ovdje Isus naglašava kako su grijesi i nepravda teška uvreda Bogu koji nas tako udaljavaju od njega i njegove milosti kojom nas on želi spasiti. U zadnjem djelu Isus ohrabruje svoje učenike govoreći kako oni koji ostave sve svoje, koji izgube svoj život zbog Boga da će im se to, već za ovoga života stostruko nadoknaditi i da će baštiniti život vječni. To je odgovor na čovjekovo pitanje, trebamo napraviti ono što je apostol Petar rekao Isusu: „Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.“

Zaključio bih porukom da trebamo slušati Božji glas koji neće uvijek biti onakav kakvim smo ga mi zamišljali, ali će  zasigurno biti najbolji za nas i našu dušu jer to nam govori Stvoritelj, naš Bog koji je jedini dobar. Amen

Ovaj tekst je objavljen u: Nekategorizirano. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.