• Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge Iv 13,34