• Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slavit Ps 63,4