• Jedina važna stvar, kada budemo odlazili, bit će tragovi ljubavi što ćemo ih ostaviti za sobom. Albert Schweitzer

Sv. Stjepan

Sveti Stjepan, prvi kršćanski mučenik, bio je jedan od sedam đakona izabranih u počecima kršćanstva. Njegovo ime na grčkome jeziku znači »kruna«, »vijenac«. Ništa se ne zna o Stjepanovom ranom životu. Nakon Isusove smrti, Stjepanovo otvoreno propovijedanje Isusova nauka i pripadništvo zajednici kršćanskih učenika dovelo ga je do osude za bogohuljenje, a potom i do smrti kamenovanjem. Sveti se Stjepan obično prikazuje kao mladić odjeven u đakonsku dalmatiku, s mučeničkom palmom u jednoj i kamenom u drugoj ruci.

»Vrata se neba otvoriše Stjepanu, prvi je on od svih mučenika primio vijenac i rajsku slavu.«

Sveti Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu. Ljudi nisu mogli odoljeti mudrosti i duhu kojim je govorio. Dok je propovijedao u sinagogi neki od ljudi koji su ga slušali počnu škrgutati zubima na njega. Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovaše. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.

Čarobnost Božića odsijeva i na dan svetog Stjepana. Mi ćemo se upitati zašto je taj mladić, Stjepan bio spreman radije poginuti nego skrenuti s puta Isusa iz Nazareta. Čuli smo da su milijuni mučenika umirali u prvim stoljećima kršćanstva, da Rimsko Carstvo nije znalo što da s njima radi, ono je bilo pobijeđeno silnom spremnosti da daju svoj život za Krista i da pokažu svijetu da je spas došao na svijet, da je zemlja voljena i da je čovjek ljubljen onako kako samo Bog može voljeti.

Blagdan sv. Stjepana (Stjepanje) slavi se u Katoličkoj Crkvi 26. prosinca, drugog dana Božića i državni je blagdan u Republici Hrvatskoj i nizu drugih država. U pravoslavnim crkvama slavi se 27. prosinca, a ako se koristi julijanski kalendar, onda je to, po gregorijanskom kalendaru, 9. siječnja.

fra Marko Parat

Ovaj tekst je objavljen u: Povodom, Promišljanje.