• Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slavit Ps 63,4

Sveta Obitelj

Nakon proslave Božića, rođenja Isusa Krista, utjelovljenog Boga, Crkva nas poziva na iskazivanje štovanja svetoj obitelji, onoj u koju je Bog došao. Ovoj proslavi u centru je zajedništvo obitelji, utočište koje u njoj nalazimo. Život svete obitelji upućuje nas na jednu drugu dimenziju, upućuje nas na život u Gospodinu koji je, kao i obitelj, utočište i koji je naša hrid spasenja.

Obitelj je temeljna jedinica društva u kojoj svaki član ima određenu ulogu. Te uloge možemo promatrati  i u svetoj obitelji. Majka je ona koja se poklanja cijela svojoj obitelji, predaje svoju slobodu za dobrobit svoje obitelji. Marija se predaje Bogu kao vjerna službenica koja s potpunim pouzdanjem ulazi u otajstvo utjelovljenja Božjeg. Otac je zaštitnik obitelji. U današnjem Evanđelju čitamo kako je upravo Josipu došao anđeo u san da bi ga upozorio na Herodov okrutni plan. Josipova spremnost na Božju riječ spasila je novorođenoga Mesiju. Dijete je novi život. Ono je svojevrstan spasitelj obitelji, produžuje joj život. Isus je naš Spasitelj i onaj koji nam daje vječni život.

Čini se da je slika obitelji Bogu najdraža. Obitelj je ta gdje se primarno susreće Bog i u njoj mu se nabolje služi. Bog je došao na zemlju, postao čovjekom i živio u obitelji. Ta se obitelj za njega brinula, odgojila ga i pružila mu topao obiteljski dom.

Obitelj nam je dana da bude radost i ljubav, da odražava Boga, njegovu ljubav, da bude putokaz prema nebu. U njoj nalazimo utočište i mir te u njoj hodamo prema Bogu. Cijeli naš život obilježen je s obitelji – djetinjstvo, odrasla dob i starost. Sjetimo se, stoga, svoje obitelji i zahvalimo Gospodinu na svemu što smo doživjeli i proživjeli s njome, radosti odrastanja i mladosti, zatim osnivanje vlastite obitelji, radost staranja za vlastitu djecu, ljubav prema supružniku i puštanje djece te starenje u ljubavi i miru.

fra Robert M. Janđel

Ovaj tekst je objavljen u: Razmatranje.