• Mi sami moramo postati promjenom koju želimo vidjeti. M. Ghandi

Teofile!!!

Evanđelje treće nedjelje kroz godinu donosi nam početak svetog Evanđelja po Luki. Ovaj evanđeoski pisac objašnjava zašto i zbog čega je odlučio sve zapisati. Osim toga navodi kako je sve ono što ima u planu napisati pomno ispitao. On nije jedini koji je sastavljao i zapisivao događaje koji su se dogodili, ali njegova želja i nakana zbog koje je to učinio, prožeta je Duhom Svetim, koji je učinio tu Radosnu vijest živom i djelotvornom te je sačuvao za buduće naraštaje kako bi im bila svjedočanstvo i izvor pouzdanja u sve ono što se dogodilo.

Sveti Luka piše svome prijatelju Teofilu. Promatrajući ovaj odlomak, ne osvrćemo se previše na Teofila, nego samo preletimo preko njega jer nam imena, općenito gledajući iz perspektive današnjeg vremena, ne govore puno. Međutim, ovo ime ima svoje značenje i ulogu jer nam pojašnjava kome je namijenjeno ovo evanđelje. Hrvatsko ime za Teofila jest Bogoljub, a u slobodnom prijevodu bi bilo Onaj koji ljubi Boga. Kada u tekstu zamijenimo to ime s hrvatskim prijevodom dobijemo: „…pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Bogoljube (Ti koji ljubiš Boga), sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.“ Čitajući ovu rečenicu, uviđamo istinsko značenje ovoga imena. To značenje obuhvaća i odnosi se na sve nas koji vjerujemo i koji ljubimo Boga. Ovo evanđelje pisano je za nas, za naše utvrđivanje u vjeri, za svjedočanstvo nama koji smo poučeni u vjeri da se to doista dogodilo.

U tekstu promatramo događaj koji se dogodio na dan subotnji, u sinagogi. Isus je ušao u sinagogu te je pročitao odlomak iz proroka Izaije koji glasi: „Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.“ Još značajnije su Isusove riječi koje izriče nakon čitanja: „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.“ Stari zavjet se ispunio u Isusu Kristu, Sinu Božjemu. Ne tako davno, slavili smo krštenje Gospodinovo na Jordanu i izlijevanje Duha Svetoga, koji se pokazao kao lik golubice, na Isusa Krista. Svima su nam dobro poznate riječi koje su svi prisutni čuli kod tog događaja: „Ti si Sin moj, Ljubljeni; u tebi mi sva milina!“ To nam je svjedočanstvo o ispunjenju pisma koje kaže: „Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza!“ Isus Krist došao je na ovaj svijet blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid povratiti slijepima… Uistinu, sve ono što je zapisano kod proroka Izaije, ispunilo se u Isusu Kristu. A to nam svjedoče i evanđelja u kojima su opisana Isusova čuda, Isusove riječi i djela te njegovo cjelokupno javno djelovanje.

Doista, vrli Teofile, neka ti Radosna vijest bude svjedočanstvo i izvor pouzdanja te put koji će te voditi ovim svijetom prema vječnosti, te čvrst oslonac u vjeri kako bi stalno bio svjestan prave istine i nepokolebljiv nasljedovatelj Isusa Krista, Sina Božjega.

Ovaj tekst je objavljen u: Razmatranje. Both comments and trackbacks are currently closed.