• Istina će vas osloboditi Iv 8,32

Velikosvećenička molitva

Sedme uskrsne nedjelje razmišljamo o Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi i to o nekoliko njenih redaka. Ovu molitvu Isus moli u noći posljednje večere, neposredno prije svoje muke i smrti. Isus zna da je došao čas kada mora fizički napustiti ovu zemlju prolazeći kroz strašnu muku i smrt na križu. Zbog svega onog što će se događati Isus želi učvrstiti svoje učenike u vjeri i on za njih moli. No, on ne moli samo za njih. Isus moli i za nas: „Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u me, da svi budu jedno. Kao što si ti Oče u meni i ja u tebi, tako neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao!“

Dakle, Isus moli za sve one koji će po riječi njegovih učenika vjerovati u njega. Znamo da Isusovi učenici nakon njegovog uskrsnuća i uzašašća na nebo, u kojem vremenu im se i ukazivao, a naročito s događajem Pedesetnice, postaju neustrašivi svjedoci Radosne vijesti. Živote su svoje darivali za nju. Radosna vijest se upravo zahvaljujući svjedočanstvima Isusovih učenika i obilno potpomognuta Božjim čudesima nosila i širila cijelim svijetom. Generacijama i generacijama naviještana je Radosna vijest: Isus je živ! I nakon više od dvije tisuće godina stado Dobrog Pastira okuplja se u zajedništvu, a posebno iz dana u dan na zajednička slavlja svete euharistije na kojoj se posadašnjuje Isusova žrtva i dirljivo oslikava Božja ljubav za njegovu djecu – ljubav Stvoritelja za njegova stvorenja. I svi smo jedno, u zajedništvu i jedinstvu s Ocem, Sinom i Duhom Svetim, povezani smo i sa Isusovim apostolima i svim njegovim učenicima koji su bili prije nas i sa svima onima koji će doći poslije nas.

Svi mi čeznemo za Bogom. Tražimo ga cijeloga svoga života. Naš duh, naše srce, naše tijelo, čitavo naše biće traži i želi Boga. Mi zapravo ne možemo bez Boga. Stvoreni smo na njegovu sliku. Apostoli su imali sreću biti s Isusom, slušati kako im govori o Ocu, poučava ih i spašava. Ali Isus je nakon četrdeset dana uzišao na nebo. Svoje učenike je pripremao na to. Isus im je govorio o radosti koja će ih obuzimati iako ga oni više neće vidjeti. Ta duhovna nazočnost bit će još snažnija.

Isus nam jasno kaže, da je prisutan u svakom čovjeku, u djelima koje čini čovjek na slavu Božju i spasenje sestara i braće. Duh Sveti trajno će svjedočiti tu istinu. Bog je u nama, u našem bližnjemu. Naša djela ljubavi, koja mi iskazujemo bližnjemu, pokazuju našu ljubav prema Isusu i naše svjedočanstvo za njega. Stoga će nas Isus javno upozoriti: Po ovomu će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge (Iv 13,35).

Isus je upravo za to molio Oca u svojoj Velikosvećeničkoj molitvi prije svoga odlaska. Molio je za živu i djelotvornu ljubav u srcima apostola i svih koji budu slušali njegovu riječ, koji budu kršteni u njegovo ime. On želi da cijela njegova Crkva gori snagom Duha Svetoga. Isus želi da svi osjetimo čudesnu snagu ljubavi i jedinstva u Duhu Svetom, ljubav kojom se ljube on i njegov i naš Otac Nebeski.

„Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, tako neka i oni u nama budu jedno, da svijet povjeruje da si me ti poslao!“ (Iv 17,21). Gospodin moli za najpotrebnije – za bitno: za potpuno jedinstvo svih onih koji će u njega vjerovati. Potpuno, savršeno jedinstvo: veliki Božji plan – žarka Isusova želja i molitva uoči smrti.

Ovo Isus osobito naglašava: „Ja u njima, a ti u meni – da postanu potpuno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i da si njih ljubio kao što si mene ljubio.“ Moglo bi se reći da Isus povjerava vjeru svijeta sposobnosti vjernika da – po svojem jedinstvu – pokažu ljubav kojom Bog ljubi i spasava svijet. To je strahovito velika odgovornost na koju premalo mislimo: ne bismo li smjeli reći da slaba vjera u modernom svijetu ovisi o slabom jedinstvu među onima koji u Krista vjeruju? Da se to zlo popravi postoji samo jedno sredstvo: dati prostora Isusu Kristu da on u punini živi u svojim vjernima – „Ja u njima“ – da ljubi u njima i da ih sve sjedinjuje u svojoj ljubavi. Mi jedinstvo ostvarujemo vjerom, ljubavlju, sakramentima, čitavim kršćanskim bićem sjedinjeni smo i životno povezani s Bogočovjekom, a po njemu s nebeskim Ocem i međusobno: jedno smo. Pozvani smo prepoznati u svakom bratu i sestri  Gospodina. Potrebno nam je prosvjetljenje Duha Svetoga. Budemo li imali ljubavi prema svakome bratu i sestri, uživat ćemo mir u svome srcu i biti radosni. Taj mir je dar Božji, plod Duha Svetoga, punina radosti, ljubavi i sreće.

Upotrebljavanje

„Neki je proizvođač sapuna predbacio svećeniku:

– Kršćanstvo nije ništa postiglo. Makar se propovijeda dvije tisuće godina, svijet se nije popravio. Još uvijek ima zla i pokvarenih ljudi (vjerojatno je sebe isključio).

Svećenik mu nato odmah dovede jedno prljavo dijete koje se tu igralo u blatu pored ceste gdje su njih dvojica razgovarali:

-Sapun ništa nije postigao. Na svijetu još uvijek ima blata i prljavih ljudi.

– Ali sapun koristi samo ako se upotrebljava – uzvrati tvorničar.

– Kršćanstvo također – uzvrati svećenik“(G. Kranz).

Naše svjedočenje i naša vjera moraju biti djelatni i donositi dobre plodove. U protivnom kako će oni koji Isusa ne poznaju povjerovati u nj? Isus i za njih moli. On moli da i oni postanu savršeno jedno i da upoznaju Boga koji ih ljubi. On želi da svatko bude u jedinstvu s njim i dođe tamo gdje je on.

Zastanimo na trenutak. Isus Sin Božji, Svevladar, Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Posljednji…moli. Moli za sve nas, moli za tebe, moli za mene! A mi, susrećemo li svoga Boga u molitvi? Jesmo li u jedinstvu s njim i svjedočimo li svojim životom da Bog živi u nama? Imamo li osoban odnos sa svojim Bogom kroz molitvu, riječ Božju, sakramente….to nas vodi u savršeno jedno s njim. Ohrabrimo se, Isus moli upravo za to – da budemo jedno s njim. Ali on moli i da svjedočimo za njega kako bi i drugi povjerovali u nj i ušli u isto zajedništvo. U tom duhu neka svjedočanstvo našega života postaje jamstvo i spona onima koji će primiti svetu apostolsku vjeru na našu riječ, na naš primjer i na našu ljubav. Dani pred Duhove su povod da molimo za Dar Duha Svetoga. Duh Sveti je od teologa opisan kao savez ljubavi koja povezuje Sina s Ocem.  Molimo mi Boga za toga Duha koji će nas više povezati s Bogom Ocem i Isusom Kristom.

Ovaj tekst je objavljen u: Razmatranje. Both comments and trackbacks are currently closed.