• Sve je moguće onomu koji vjeruje! Mk 9,23

Život nije samo izbor, nego je odgovor

Što je duhovni poziv?

Ako pogledamo neke primjere iz Svetoga pisma, možemo primijetiti da u korijenu svakog autentičnog poziva stoji Gospodin koji poziva da ga slijede. Evanđelje također prikazuje Isusa koji poziva poimence svoje buduće učenike. On je taj koji zove, Gospodin je taj koji prvi čini korak. On je koji inicira poziv.

Poziv je poseban Božji dar, koji se ne dobiva po nekim posebnim zaslugama, nego odgovor na Providnost koja je uvijek postojala u Božjem naumu i srcu. U cilju realizacije nekog posebnog cilja za Njega i za njegovo Kraljevstvo, ispunjenje jedne misije. Bog treba našu slobodnu suradnju kako bi se ostvario njegov plan spasenja. Svaki poziv je jedinstven i razvija se u određenom trenutku i kontekstu gledajući vlastitu povijest  koja se sastoji od različitih ali značajnih trenutaka života. Poziv je dar sebe Bogu. Rađa se u velikodušnosti i zreloj ljubavi prema Gospodinu. Ostvaruje se gotovo uvijek po nečijem svjedočanstvu, npr. nekog svećenika.

Koji su prvi znakovi poziva?

Poziv dolazi gotovo nečujno, u tišini. No ipak, postoje neki vidljivi znakovi. Prvi je kad osoba shvati da u svom životu želi učiniti nešto više, neki uzvišeniji čin, nešto važno u svome životu ne samo za sebe nego i za druge. Pogotovo kad osoba počinje primjećivati ljude oko sebe koji pate i žedni su Boga. Zato je svećenički duhovni poziv uzvišen, povezuje ljude s Bogom. To je uvijek povezano sa unutarnjom željom da se ispuni određeni Božji plan, koji se traži od svakoga. Taj plan se gotovo iz dana u dan počinje ostvarivati sa uvijek većom željom služenja Bogu.

Kad osoba osjeti duhovni poziv potrebno je moliti, razmišljati i rasti u onome gdje srce naginje. Svakako je potrebno i stvoriti uvjete/okolnosti koje mogu biti od velikog značaja. Ako netko odgaja jedan vrt, važno je da ga i zalijeva. A plodovi će jednog dana i doći. Odgovor na duhovni poziv je izazov. Zahtjeva odlučnost, hrabrost i spremnost na odricanje.